Nastop VS Briške trcinke za Primorsko poje 2021 

VS Briške trcinke je posnela video za sodelovanje na Primorska poje 2021.