Kultura ... Petje ... Družabnost ... Prijateljstvo ... 

ŽARKI USTVARJALNOSTI 

Otroška in mladinska dejavnost 


*gledališka delavnica: Kristina Mihelj bo otroke popeljala skozi dramsko gledališki proces, ki bo otrokom omogočil pridobitev sposobnosti na improvizaciji, koncentraciji, skupinski dinamiki.

* plesna delavnica: otroci, ki plešejo, so veliko bolj samozavestni, bolje spoznajo svoje telo in bolj se zavedajo, česa so sposobni. Ples uči Anja Pertovt.

* pevska delavnica: glasbeno izražanje za krepitev samozavesti, kreativnosti in razvoj posluha. Petje uči Cej Mojca.

INFORMATIVNO SREČANJE bo v soboto, 25. septembra 2021, ob 11.00 v kulturnem domu na Bukovju v Števerjanu.

Vabljeni, da se nam pridružite!

Rade pojete? Pridružite se nam! 

Vokalna skupina Briške trcinke vabi k sodelovanju.

Rade in lepo pojete? Pridružite se nam, družbi prijetnih in veselih deklet in mladih žena. Vodi nas Cej Mojca.

Prvo srečanje bo v sredo, 29. septembra 2021, ob 17.30 v kulturnem domu na Bukovju v Števerjanu.Kulturno društvo Briški grič

Deluje v Števerjanu in predstavlja tisti del organizirane ljubiteljske kulturne dejavnosti Slovencev v Italiji, ki ima kot glavni cilj spodbujanje, vrednotenje in promocijo laične ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju, v katerem deluje. V Furlaniji Julijski krajini ima slovensko kulturno ljubiteljsko izročilo plemenite korenine. Nekoč prosvetna, danes kulturna društva, so dediči nekdanjih čitalnic, ki so bile ustanovljene v drugi polovici 19. stoletja, da bi utrjevale čut narodne pripadnosti in kulturno ozaveščale tudi nižje sloje.

Slovenska društva, kljub stalnemu spreminjanju geopolitičnih in družbenih razmer, še danes z ustvarjalnostjo utrjujejo svojo identiteto in izkazujejo pripadnost skupnemu in slovenskemu kulturnemu prostoru. To je  tudi poslanstvo društva Briški grič. V to smer gredo kulturni dogodki, ki jih prirejajo na sedežu skozi celo leto in ki predstavljajo tisto pristno socializacijo, ki jo danes večkrat nadomeščajo socialna omrežja. Med prireditve sodijo proslave ob dnevu slovenske kulture, proslave ob dnevu žena, martinovanja, debatni večeri, gledališke prireditve in ustvarjalne otroške delavnice.

Kulturno društvo prireja kulturne dogodke, njegovi člani se družijo ob petju in ljubiteljskem gledališkem ustvarjanju, ob tem gojijo slovenski jezik in spoznavamo slovensko umetnost v vseh načinih, v katerih se le-ta izraža. Ponosni na 75. let dolgo prehojeno pot z optimizmom gledajo v bodočnost: mali pevci društvenega zborčka Mali briški slavčki in njihovi starejši vrstniki, ki se ubadajo z zahtevnejšimi recitatorskimi vlogami v okviru gledališkega krožka Oder mladih, dajejo društvu novega elana za nadaljevanje in ohranjevanje tradicije slovenskega izročila.