Kultura ... Petje ... Družabnost ... Prijateljstvo ... 

Borderless musical night

VS Briške Trcinke prireja nov pevski, glasbeni, plesni večer na temo pesmi iz muzikalov. Dogodek bo potekal v soboto 25.5.2024 ob 20.00 uri na kmetiji Gradisciutta. V primeru slabega vremena bo koncert v Kulturnem domu v Gorici (ul.Brassi). Toplo vabljeni!

Kulturno društvo Briški grič

Deluje v Števerjanu in predstavlja tisti del organizirane ljubiteljske kulturne dejavnosti Slovencev v Italiji, ki ima kot glavni cilj spodbujanje, vrednotenje in promocijo laične ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju, v katerem deluje. V Furlaniji Julijski krajini ima slovensko kulturno ljubiteljsko izročilo plemenite korenine. Nekoč prosvetna, danes kulturna društva, so dediči nekdanjih čitalnic, ki so bile ustanovljene v drugi polovici 19. stoletja, da bi utrjevale čut narodne pripadnosti in kulturno ozaveščale tudi nižje sloje.

Slovenska društva, kljub stalnemu spreminjanju geopolitičnih in družbenih razmer, še danes z ustvarjalnostjo utrjujejo svojo identiteto in izkazujejo pripadnost skupnemu in slovenskemu kulturnemu prostoru. To je  tudi poslanstvo društva Briški grič. V to smer gredo kulturni dogodki, ki jih prirejajo na sedežu skozi celo leto in ki predstavljajo tisto pristno socializacijo, ki jo danes večkrat nadomeščajo socialna omrežja. Med prireditve sodijo proslave ob dnevu slovenske kulture, proslave ob dnevu žena, martinovanja, debatni večeri, gledališke prireditve in ustvarjalne otroške delavnice.

Kulturno društvo prireja kulturne dogodke, njegovi člani se družijo ob petju in ljubiteljskem gledališkem ustvarjanju, ob tem gojijo slovenski jezik in spoznavamo slovensko umetnost v vseh načinih, v katerih se le-ta izraža. Ponosni na 75. let dolgo prehojeno pot z optimizmom gledajo v bodočnost: mali pevci društvenega zborčka Mali briški slavčki in njihovi starejši vrstniki, ki se ubadajo z zahtevnejšimi recitatorskimi vlogami v okviru gledališkega krožka Oder mladih, dajejo društvu novega elana za nadaljevanje in ohranjevanje tradicije slovenskega izročila.