Občni zbor 2021

Odobritev finančnih izkazov in volitve novega odbora / 28. maj 2021

Občni zbor je po uvodnem pozdravu vodila Ingrid Komjanc. Predsedniško poročilo Damjana Štekarja je zaobjelo v glavnih obrisih 16. letno predsednikovanje: predsednik je izpostavil poglavitne dogodke, ki so se zgodili v tem obdobju, kot so društvene obletnice, nenazadnje 75. jubilej, ki so ga pri društvu počastili z izdajo društvenega koledarja in spominske članske izkaznice, nadalje izdajo knjige Stare briške pravce leta 2017, otvoritev muzeja kmečke kulture Brincelj in številne druge prireditve, ki so se vsako leto zvrstile na sedežu društva. Predsednik je posebej izpostavil delovanje pustne skupine pri izdelavi pustnega voza in se zahvalil vsem za sodelovanje na pustnih povorkah in drugih društvenih prireditvah.

V nadaljevanju so prisotni prisluhnili tajniškemu poročilu, v katerem so podrobno orisali poldrugo sezono, ki jo je zaznamovala pandemija kovid 19. Kljub omejitvam so pri Briškem griču v letošnji sezoni vse prireditve, ki jih običajno prirejajo v dvorani, preselili na splet s priložnostnim videoposnetkom. Vsi posnetki so dostopni na društvenem youtube kanalu. Sledilo je branje blagajniškega poročila in računovodskih izkazov, za katere je nadzorni odbor dal povoljno mnenje za odobritev. Na volitvah za nov upravni odbor društva je bil izvoljen 11-članski odbor, ki se je sestal takoj ob zaključku občnega zbora in si porazdelil vloge. Damjan Štekar je posle predal Joškotu Terpinu, ki bo imel ob sebi podpredsednico Tamaro Mizerit. V odboru so še Katja Štekar, Ingrid Komjanc, Emanuela Juretič, Andreja Pittoli, Maja Humar, Gabriela Kovač, Luca Terpin, Jasna Tomsič in Lara Colja. Nadzorniki pa so Damjan Štekar, Silvan Pittoli in Florjan Planinšček.

Za opravljeno delo in v zahvalo za potrpežljivo vodenje društva so se odborniki zahvalili Damjanu Štekarju s priložnostnim darilom, sliko domačina Vladimirja Klanjščka.

Novo izvoljeni predsednik Joško Terpin se je zahvalil za zaupanje in izrazil željo, da bi skupaj nadaljevali po začrtani poti »tudi z vključevanjem mladih v naše društveno delovanje«, je dejal.