Fotografski natečaj za mlade 


Tema natečaja je MOJE POLETJE: 

s telefončkom posnami najlepše trenutke, kraje, dogodke tvojega poletja 2021 in sodeluj na nagradnem natečaju. 


Rok oddaje: 31. 8. 2021 ob 24.00  na naslov: skloc2019@skupina75.it 

Pravilnik

 1. Natečaja se lahko udeležijo mladi med 12. in 30. letom starosti, ki bodo razdeljeni v dve kategoriji: 
  1. kategorija MLADI DO 18 udeleženci od 12. do 18. leta starosti
  2. kategorija MLADI 19-30: udeleženci od 19. do 30. leta starost
 2. Mladoletnim udeležencem tečaja starši podpišejo soglasje, ki je priloga k natečaju. Sodelovanje na natečaju je brezplačno.  
 3. Pri natečaju lahko sodelujejo samo fotografije, ki jih udeleženci natečaja posnamejo s telefončki od dne 1.6.2021 dalje.  
 4. Natečaj poteka od junija do 31. avgusta 2021.  
 5. Vsak avtor lahko sodeluje z največ štirimi fotografijami na temo »Moje poletje«.  
 6. Fotografije morajo biti v JPEG formatu, v najboljši možni kvaliteti, ki jih vsak telefonček dopušča.
 7. Vsako poslano fotografijo je potrebno opremiti z naslovom fotografije, krajem nastanka, imenom in priimkom avtorja. Podatke je možno navesti v samem imenu datoteke oz. v spremnem dopisu.  
 8. Avtorji z udeležbo na natečaju dajejo soglasje, da lahko njihove fotografije z navedbo avtorstva objavimo na spletni strani društva Skupina 75 oz. Briški Grič, ter razširimo po lastnih kanalih obveščanja (družbena omrežja).
 9. Na lice fotografije ni dovoljeno dodajati podpisov ali logotipov.  
 10. Obdelava fotografij z računalniškimi programi je dovoljena v mejah, ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije.  
 11. Rok za oddajo fotografij je 31. 8. 2021 do 24.00 ure.  
 12. Fotografije morajo biti poslane izključno po e-pošti na naslov: skloc2019@skupina75.it
 13. S fotografijami morajo avtorji oddati tudi izjavo o avtorstvu, ki je priloga natečaja.  
 14. Udeleženci natečaja z oddajo prijavnice zagotovijo, da so avtorji fotografij, oziroma da so izključni imetniki avtorskih pravic.  

Ocenjevanje in nagrade

Prispele fotografije bo ocenila strokovna tričlanska komisija.  
Žirija bo pri ocenjevanju upoštevala sledeče kriterije:  ustreznost razpisnim pogojem, kompozicijo, izvirno idejo  
Fotografij z moralno sporno vsebino ali protizakonito vsebino žirija ne bo upoštevala.
Avtorji najboljših fotografij bodo nagrajeni po sledečem kriteriju:  najboljše tri fotografije ex aequo in tri pohvale za vsako kategorijo.
Nagrade so sledeče:  
Kategorija Mladi do 18: 
                                                                i.     Za najboljše tri fotografije: knjižno darilo  
                                                              ii.     Za tri pohvale: usb ključek
Kategorija Mladi 19-30
                                                                i.     abonma Kulturnega doma za prireditve KOMIGO
                                                              ii.     tri pohvale: usb ključek